Po raz pierwszy w&historii Nowego Tomyśla w&dniach 27 i&28 czerwca 2009r do&rywalizacji w&zawodach w&ratownictwie medycznym i&drogowym stanęli strażacy i&ratownicy medyczni. Zawody „Ratownictwo – Nowy Tomyśl 2009” były I Otwartymi Mistrzostwami Regionu Zachodniej Polski w&Ratownictwie Medycznym i&Drogowym Zespołów Ratownictwa Medycznego i&Jednostek Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Do zawodów łącznie przystąpiło 15 zespołów podzielonych na&dwie kategorie. W&pierwszej grupie liczącej 5&ekip rywalizowały zespoły pogotowia ratunkowego, natomiast w&grupie liczącej 10 zespołów rywalizowali strażacy z&Jednostek Ratowniczo Gaśniczych i&Ochotniczych

Straży Pożarnych oraz drużyna z&Pomorskiego Towarzystwa Ratowniczego ze Szczecina. Program zawodów był wyjątkowo napięty. Po&dokonaniu rejestracji drużyn w&biurze zawodów, które znajdowało się w&Zespole Szkół

[galeria=9,prawa]Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w&Trzciance i&przeprowadzonej odprawie zawodnicy przystąpili do&rywalizacji. Każdy zespół miał do&pokonania prawie 60 kilometrową trasę na&której w&różnych czterech miejscach czekały zadania do&wykonania. Podczas pokonywania trasy uczestnicy zawodów musieli udzielać pomocy osobie, która spadła z&konia, wędkarzowi, który zasłabł nad brzegiem jeziora, ludziom biorącym udział w&masowym wypadku komunikacyjnym oraz człowiekowi, który doznał zwału serca podczas jazdy motocyklem.

Równolegle na&stadionie szkolnym rozgrywana była konkurencja techniczna polegająca na&dobiegu do&samochodu ze sprzętem medycznym, gaśnicą, zabezpieczeniem poduszki powietrznej i&ewakuacji fantomu człowieka z&samochodu na&deskę ewakuacyjną. Następnie konieczne było wyniesienie poszkodowanego poza strefę do&wyznaczonego miejsca. Była to&konkurencja rozgrywana na&czas. Po&zaliczeniu wszystkich zadań przyszła pora pisania testu z&wiedzy ratowniczej. Pod wieczór wszyscy mogli się delektować smakołykami przygotowanymi na&grillu przez firmę wędliniarską. Równo o&godzinie 22:00 nastąpił start załóg do&konkurencji nocnej.

Konieczne było dotarcie do&siedziby Jednostko Wojskowej w&Porażynie, gdzie w&podziemnym bunkrze doszło do&strzelaniny, jeden z&uczestników zdarzenia postanowił popełnić samobójstwo rozrywając się granatem. To zadnie realizowane było jednocześnie przez trzy zespoły.

[galeria=1,lewa]Następnego dnia uczestnicy zawodów w&kolumnie przejechali do&nowotomyskiego parku kultury, gdzie na&strzelnicy sportowej rywalizowali w&strzelaniu z&karabinka typu KBKS. Posumowanie zawodów odbyło w&centralnym punkcie miasta na&Placu Niepodległości , gdzie w&obecności władz lokalnych i&zaproszonych gości wręczono dyplomy, puchary i&nagrody. W&kategorii zespołów pogotowia ratunkowego I miejsce zajęła ekipa R M ,,Wawrzyniak – z Ostrzeszowa, II miejsce RSPR- Poznań i&III miejsce Pogotowie Zabrze.

W&kategorii zespołów Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego gospodarze zawodów strażacy z&KPPSP w&Nowym Tomyślu okazali się nie gościnni zdobywając I miejsce. Na II miejscu uplasowali się strażacy z&OSP Czermin, III miejsce przypadło strażakom z&KPPSP w&Świebodzinie. Całości imprezy towarzyszyła wspaniała atmosfera, wszyscy uczestnicy już potwierdzali chęć wzięcia udziału w&przyszłorocznych zawodach. Każdy z&uczestników zawodów otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Słowa uznania należą się organizatorom za&perfekcyjną organizację zawodów oraz licznym sponsorom, którzy ufundowali szereg atrakcyjnych nagród .

tekstu: asp. sztab. Andrzej Łaciński
foto: KP PSP Nowy Tomyśl ; I.Kondratowicz

o autorze

Redakcja