W dniu 25 lutego 2017 roku, o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu.

Po otwarciu zebrania Prezes OSP Tuchomie – dh Wiesław Bezhubka powitał przybyłych gości: Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie – mł. bryg. Dariusza Kaźmierczaka, Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bytowie – dh Wojciecha Megra, Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Tuchomiu – dh Jerzego Lewi Kiedrowskiego, Panią sołtys Tuchomia – Bogumiłę Ryngwelską oraz strażaków naszej jednostki wraz z lokalnymi sympatykami pożarnictwa.

Ważnym punktem w porządku zebrania było uroczyste ślubowanie nowo przyjętych druhów na sztandar OSP Tuchomie. Słowa roty ślubowania uroczyście wypowiedzieli: dh Tomasz Zieliński, dh Wojciech Reca, dh Jarosław Gut, dh Przemysław Błaż, dh Fabian Ciemiński. Po tej doniosłej chwili Prezes OSP Tuchomie wspólnie z dh Marianem Rudnikiem wręczyli nowo przyjętym druhom legitymację strażackie.

Zarząd i komisja rewizyjna naszej jednostki przedstawiły sprawozdanie ze swojej działalności. Omówiono szczegółowo bieżący stan budżetu finansowego naszej jednostki, a następnie udzielono jednogłośnie absolutorium zarządowi. Przedstawiono i omówiono plany działalności naszej jednostki na najbliższy rok oraz zaplanowano zakupy i inwestycje. Przybyli na zebranie Goście przedstawili swoje plany na dalszą wzajemną współpracę i wszechstronny rozwój pożarnictwa.

Na zakończenie zebrania przewodniczący podziękował Gościom i zebranym za przybycie, a następnie zakończył zebranie. Zgodnie z wieloletnią tradycją chętni strażacy udali się na zabawę strażacką, która odbyła się w restauracji „Wirax”.

o autorze

OSP Tuchomie