30 lipca w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym rozpoczęło się niespełna dwumiesięczne Zgrupowanie kandydackie K-2019.

W trakcie rekrutacji do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wpłynęło ponad pół tysiąca podań na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, po zweryfikowaniu dokumentów i egzaminach do Zamczyska przyjechało 95 najlepszych osób. W niespełna dwa miesiące przejdą one przeszkolenie, w którym uwzględniono treści kształcenia przewidziane dla bloku podstawowego Programu szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, a ponadto kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Plan zajęć dydaktycznych obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • krajowy system ratowniczo-gaśniczy;
  • zasady służby w Państwowej Straży Pożarnej;
  • sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych;
  • środki gaśnicze;
  • taktykę zwalczania pożarów;
  • taktykę działań ratowniczych;
  • doskonalenie sprawności fizycznej.

Dowódcą kompanii kandydackiej jest mł. bryg. Agnieszka Laszczyńska-Giza.

Osoby, które pozytywnie ukończą przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej na przełomie września i października złożą uroczyste ślubowanie strażaka Państwowej Straży Pożarnej, a od nowego roku akademickiego 2018/2019 zostaną studentami studiów stacjonarnych I stopnia i otrzymają tytuł podchorążego SGSP.

Podczas ubiegłorocznego Zgrupowania zrezygnowało dziewięć osób.

Kandydaci K-18 pokazali czego się nauczyli

Foto. SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl