28 lipca 2017 r. w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Zamczysku Nowym na terenie Puszczy Kampinoskiej odbył się apel inaugurujący Zgrupowanie Kandydackie K-2017 

W apelu uczestniczyło łącznie 90 osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, którzy rozpoczynają właśnie kształcenie w SGSP. Od 29 lipca do 16 września 2017 r. odbędą oni przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W programie uwzględnione są treści przewidziane w Programie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP 31 października 2016 r., w tym również szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie dla abonentów sieci radiowych UKF ochrony przeciwpożarowej, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków PSP. Uczestnicy zgrupowania będą uczestniczyć w teoretycznych i praktycznych zajęciach dydaktycznych z przedmiotów: bezpieczeństwo i higiena pracy, służba w Państwowej Straży Pożarnej, zjawiska fizykochemiczne i środki gaśnicze, sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, taktyka zwalczania pożarów, taktyka działań ratowniczych i wychowanie fizyczne.

Dowódcą Zgrupowania jest mł. bryg. Tomasz Klimczak, zaś Dowódcą kompanii kandydackiej – st. kpt. Jakub Binio.

Foto. SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz