31 lipca apelem inauguracyjnym rozpoczęto Zgrupowanie Kandydackie K-2018 w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Zamczysku Nowym.

Podczas apelu została podniesiona na maszt flaga państwowa oraz został odegrany hymn państwowy. Następnie zostały odczytane rozkazy Rektora-Komendanta SGSP dotyczące organizacji Zgrupowania Kandydackiego oraz przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono główne założenia rozpoczynającego się Zgrupowania, które na terenie PBL SGSP w Zamczysku Nowym będzie trwało do 23 września 2018 r., po czym nastąpi przeniesienie na teren SGSP w Warszawie.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej, którzy pozytywnie ukończą przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej złożą 29 września 2018 r. uroczyste ślubowanie strażaka PSP, a od nowego roku akademickiego 2018/2019 zostaną studentami studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków PSP w służbie kandydackiej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP oraz otrzymają tytuł podchorążego SGSP.

SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl