W miejscowości Zielona (powiat żuromiński) odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Strażacy omawiali plan działalności swojej jednostki z ostatnich lat. Na spotkanie zaproszono m.in.: Wójta Gminy Pana Tadeusza Burakowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Kazimierza Bulkowskiego oraz Przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie dh Krzysztofa Rakoczego.

&Zebranie, które odbyło się w ubiegłą sobotę (19.03.2011 roku) rozpoczęto minutą ciszy za św. pamięci druhnę Sylwię Kamińską oraz druha Franciszka Rucińskiego. Następnie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej druh Jacek Wypych przywitał zaproszonych gości, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą dziewcząt i chłopców, Młodzieżową orkiestrę dętą wraz z kapelmistrzem Józefem Rochoniem oraz wszystkich druhów. Dalszą część zebrania poprowadził druh Andrzej Krzywda. Tematy, które zostały poruszone podczas zebrania głównie dotyczyły finansów jednostki, sprawozdania z działalności, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz planów na przyszły rok.

Przewodniczący zebrania sprawozdawczo – wyborczego, który w ubiegłym roku tymczasowo przejął funkcję Skarbnika zaznaczył, że jego poprzednik dobrowolnie zrezygnował z tej funkcji, po czym jednostkę odwiedziła Gminna Komisja Rewizyjna. W wyniku kontroli stwierdzono, że w OSP Zielona wszystko się zgadza, a Komisja nie ma żadnych zastrzeżeń wobec pracy Zarządu.

Prezes jednostki zaznaczył o środkach własnych, które straż sama pozyskuje. W ubiegłych latach OSP otrzymała dużą kwotę z 1% podatku, którą głównie rozdysponowała na pełne umundurowanie druhów, zakupiono flagi państwowe, przeprowadzono remonty strażnicy oraz zakupiono inne drobne rzeczy do jednostki.

&Druhów ucieszyły słowa Przedstawiciela PSP z Żuromina dotyczące ilości wyjazdów do zdarzeń, co czyni straż najlepszą pod tym względem. Również Komendant Gminny druh Zygmunt Pstrągowski ocenił wyszkolenie strażaków jako bardzo dobre.

Po przerwie Wójt Gminy Pan Tadeusz Burakowski odznaczył MDP dziewcząt i chłopców oraz ich opiekunów brązowymi i złotymi odznaczeniami. Również nie mogło zabraknąć występu orkiestry dętej, która w ostatnim czasie zmieniła swój skład. Mianowicie nowopowstały kapelmistrz Józef Rochoń zebrał 25 – cio osobową grupę młodzieży szkolnej. Występ zakończył się gromkimi oklaskami.

Na koniec przyjęto nowy zarząd w składzie:

 • Prezes: Jacek Wypych
 • V – ce prezes: Andrzej Krzywda
 • Naczelnik: Piotr Anysz
 • Z – ca naczelnika: Kazimierz Fudala
 • Skarbnik: Cezary Lipka
 • Sekretarz: Daniel Krzywda
 • Gospodarz: Marek Walczak
 • Kronikarz: Ewelina Wypych

Komisja Rewizyjna:

 • Wojciech Koper
 • Tadeusz Kaźmierczak
 • Andrzej Kamiński

Tekst i zdjęcia: Ewelina Wypych

o autorze

Redakcja