Na stronie internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP opublikowane zostało stanowisko Zarządu Głównego w sprawie planowanych zmian w ustawie przeciwpożarowej i liście wiceministra Jarosława Zielińskiego do strażaków ochotników.  

Według władz związku projekt to ‘zła zmiana’, który spowoduje, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywały dofinansowania na zakup mundurów wyjściowych (numer jeden za liście), szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, umundurowanie MDP, zawody, turnieje i konkursy.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy (art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej) zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do przekazywania na cele ochrony przeciwpożarowej 10 % sumy wpływów z ubezpieczeń od ognia: 50 % tej kwoty Komendantowi Głównemu PSP oraz 50% Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Projekt nowelizacji ustawy złożony przez posłów PIS przewiduje przekazanie całości kwoty Komendantowi Głównemu PSP.

‘Zła zmiana’ w OSP to zdaniem związku również zmniejszenie środków, ponieważ kierownictwo Komendy Głównej PSP chce je podzielić po równo na PSP i OSP a nie jak to wcześniej bywało z części KG PSP dofinansowywano jednostki OSP.

Część wpisu poświecono wiceministrowi Jarosławowi Zielińskiemu.

Wiceminister Zieliński proponuje by środki objąć „skuteczniejszą KONTROLĄ” – kontrolą centralną opartą na decyzji FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH. Należy zauważyć, że wbrew stwierdzeniu zawartemu w uzasadnieniu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej iż proponowana zmiana „przyczyni się do bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.”, środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe nie są środkami publicznymi.

Do tekstu na stronie ZG OSP została załączona lista posłów PiS, którzy podpisali się po projektem zmian w ustawie przeciwpożarowej.

Jeśli zmiany wejdą w życie będzie to ‘cios ostateczny’ Prawa i Sprawiedliwości nie w strażaków ochotników a w Zarząd Główny OSP RP kierowany przez byłego prezesa PSL Waldemara Pawlaka, którzy będzie otrzymywał rocznie tylko 2 miliony złotych z dotacji MSWiA na organizowanie zawodów, konkursów itp.

o autorze

Redakcja/Łukasz