Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 grudnia 2021 roku zmarł emerytowany, wieloletni funkcjonariusz Komedy Powiatowej PSP w Kartuzach asp. sztab. w st. spocz. Jarosław Bronk.

Ś.p. Jarosław Bronk służbę zawodową rozpoczął 20 września 1993 r. w Komendzie Rejonowej PSP w Kartuzach na stanowisku stażysty. W okresie dwóch lat ukończył kurs kwalifikacyjny szeregowych oraz Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy, uzyskując pełne kwalifikacje podoficerskie. W maju 1998 r. ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu.
Z chwilą podjęcia służby został zatrudniony na stanowisku młodszego technika ds. techniki i transportu.
Z dniem 01 września 2007 r. asp. sztab. Jarosław Bronk objął stanowisko z-cy dowódcy JRG, w tym okresie sumienie i systematycznie realizował zadania służbowe dot. utrzymania jednostki ratowniczo-gaśniczej na odpowiednim poziomie gotowości operacyjnej oraz utrzymania wysokiej sprawności sprzętu samochodowego, ratowniczego i silnikowego, zapewniając przez to skuteczność prowadzonych działań ratowniczych. Jego zaangażowanie i mobilizowanie podległych strażaków przyczyniała się do uzyskania wysokich ocen w czasie przeprowadzanych przeglądów technicznych sprzętu oraz pojazdów i osiągania najwyższych lokat w woj. pomorskim. Na co dzień terminowo realizował postawione przed nim zadania, prowadząc przy tym bieżącą dokumentację służbową. Przez okres swej służby z zaangażowaniem realizował postawione przed nim zadania. Uczestniczył w różnych formach szkolenia doskonalącego, na bieżąco pogłębiając swoją wiedzę fachową i zawodową, którą wykorzystywał podczas działań ratowniczych. Współpracował z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ich działalności statutowej, a także przy realizacji zawodów sportowo – pożarniczych i przeglądach operacyjno – technicznych.
Wielokrotnie uczestniczył w akcjach ratowniczo – gaśniczych, podczas których uratowano zdrowie, życie  ludzi i mienie.
Z zaangażowaniem koordynował prace strażaków PSP i OSP uczestniczących w usuwaniu skutków nawałnicy, która miała miejsce w sierpniu 2017 r. na terenie woj. pomorskiego, za co został uhonorowany nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Za swoje zasługi w okresie swej ponad 26 letniej służby został wyróżniony następującymi odznaczeniami : Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową PCK IV stopnia.

Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Kartuzach, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni składają najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i osobom najbliższym.

Cześć Jego Pamięci!

Uroczystości pogrzebowe zostaną odprawione 17 grudnia 2021 roku o godzinie 13:00 w kościele pw. W.N.M.P (Kolegiata) w Kartuzach.

Źródło: KP PSP Kartuzy 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl