Śląski Komendant Wojewódzki PSP odwołał dzisiaj ze stanowiska st. bryg. Jarosława Piotrowskiego, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Jarosław Piotrowski stanowisko Komendanta Miejskiego PSP zajmował od grudnia 2016 roku. Nieoficjalnie mówi się, że obejmie stanowisko w jednej z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. 

Nowym szefem częstochowskiej straży pożarnej – na razie jako pełniący obowiązki – został st. kpt. Tomasz Bąk (na zdjęciu) dotychczasowy zastępca Piotrowskiego.

Jak można przeczytać na stronie Komendy Wojewódzkiej, st. kpt. inż. poż. Tomasz Bąk ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu w 1997 roku i rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Częstochowie na stanowisku dowódcy zastępu. Od sierpnia 1997 roku pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia PSP w Częstochowie, a od stycznia 1999 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie zajmując kolejno stanowiska dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, a od 2013 roku zastępcy dowódcy JRG. W trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje kończąc kolejno: Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach w 2007 roku, uzyskując tytuł licencjata, Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie w 2009 roku, uzyskując tytuł magistra zarządzania w oświacie i służbach mundurowych, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w 2012 roku, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu „Zarządzania zasobami ludzkimi dla straży pożarnej” w 2017 roku.

Pan st. kpt. inż. poż. Tomasz  Bąk posiada duże doświadczenie taktyczne i operacyjne w dowodzeniu działaniami ratowniczo- gaśniczymi. Współpracuje ze środowiskiem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” , Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Zmiany na stanowiskach dowódczych KM PSP w Częstochowie :)Z dniem 15 maja 2020 roku, Śląski Komendant Wojewódzki PSP…

Opublikowany przez 112Częstochowa Piątek, 15 maja 2020

Foto. 112czestochowa

o autorze

Redakcja/Łukasz