Zmiana nazwy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej coraz bliżej

Projekt ustawy zakładający zmianę nazwy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów – przekazał nam Wydział Prasowy MSWiA.

Projekt ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz zmianie niektórych ustaw zakłada, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej po czterdziestu latach zmieni nazwę na Akademię Pożarniczą. Zmieniona zostanie również nazwa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na Akademię Policji.

Oprócz zmiany nazwy zostaną wprowadzone między innymi zmiany w przepisach, w których znajdują się odniesienia do SGSP i WSPol oraz przepisy charakterze dostosowującym i przejściowym: wskazujących, że kształcenie zakończone w uczelniach pod nazwami dotychczasowymi spełnia wymóg ukończenia kształcenia w uczelniach pod nowymi nazwami – odpowiednio w Akademii Pożarniczej lub Akademii Policji w Szczytnie; zachowujących kwalifikacje i uprawnienia nabyte na zasadach przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy pomimo zmiany nazw uczelni w ustawach pragmatycznych; regulujących wydawanie dokumentów z zakończenia kształcenia w roku akademickim 2021/2022; wskazujących, że z dniem wejścia w życie ustawy decyzje, inne rozstrzygnięcia i akty organów SGSP lub WSPol w Szczytnie staną się decyzjami, innymi rozstrzygnięciami i aktami organów odpowiednio Akademii Pożarniczej lub Akademii Policji w Szczytnie.

Po przyjęciu projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów zostanie on skierowany na posiedzenie Rady Ministrów, a następnie do Sejmu.

Początkowo planowano, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Dzisiaj już wiadomo, że tak się nie stanie. Ostatnie w tym roku posiedzenia Sejmu zaplanowano na 13-14 i 15 grudnia.  

Exit mobile version