Po Komendach Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej przyszedł czas na zmiany kadrowe w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowe-PIB w Józefowie.

30 września Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał ze stanowiska dyrektora Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB bryg. Dariusza Wróblewskiego. Funkcję pełnił od 2009 roku.

Nowy dyrektorem z dniem 1 października został st. bryg. Paweł Janik, wcześniej pełnił służbę na stanowisku Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Powołany został również nowy zastępca dyrektora CNBOP. Został nim  mł. bryg. Rafał Porowski.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, którego misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz