Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński dokonał zmian w kierownictwach podległych komend powiatowych PSP.

  • z dniem 26 lutego 2021 r., bryg. Zbigniew Januszko został odwołany ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie,
  • z dniem 27 lutego 2021 r., bryg. Ireneuszowi Ścibiorkowi zostało powierzone pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie,
  • z dniem 28 lutego 2021 r., bryg. Szymon Sapieha został odwołany ze stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie,
  • z dniem 1 marca 2021 r., kpt. Józefowi Banachowi zostało powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Mrągowie,
  • z dniem 1 marca 2021 r., kpt. Michałowi Hermanowi zostało powierzone pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi.

Foto. KW PSP Olsztyn

o autorze

Redakcja/Łukasz