Delegaci Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’ wybrali nowego Przewodniczącego i władze statusowe.

W dniach 7-9 stycznia 2019 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’. Podczas obrad Delegaci ze wszystkich Sekcji regionalnych/międzyregionalnych dokonali wyboru Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa oraz pozostałych władz statutowych.

Nowym Przewodniczącym został Krzysztof Andura, który jest Przewodniczącym Regionalnej Sekcji w województwie świętokrzyskim. Zastąpi na stanowisku Roberta Osmyckiego.

Wybrano również Radę Sekcji, liczy ona 45 osób. Członkami są przedstawiciele wszystkich Sekcji Regionalnych/Międzyregionalnych, które tworzą Krajową Sekcję Pożarnictwa. Rada wyłoniła spośród swego grona Prezydium, które tworzą:

– Krzysztof Andura (świętokrzyskie) – Przewodniczący

– Bartłomiej Mickiewicz (mazowieckie) – Wiceprzewodniczący

– Paweł Dela (łódzkie) – Wiceprzewodniczący

– Damian Kochoń (śląskie) – Wiceprzewodniczący

– Łukasz Stefański (zachodniopomorskie) – Wiceprzewodniczący

– Mieczysław Gutmański (kujawsko-pomorskie) – Sekretarz

– Maciej Łozowski (podlaskie) – Skarbnik

– Łukasz Latawski (opolskie) – członek Prezydium

– Henryk Odrzywołek (małopolskie) – członek Prezydium

– Jarosław Rajner (warmińsko-mazurskie) – członek Prezydium

Walne Zebranie Delegatów przyjęło podczas obrad stanowiska:

  • w sprawie wymagań kwalifikacyjnych w Państwowej Straży Pożarnej,
  • w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników cywilnych w Państwowej Straży Pożarnej,
  • w sprawie upamiętnienia męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Foto. KSP

o autorze

Redakcja/Łukasz