Dwie Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej mają nowych szefów. Obowiązki służbowe objęli 6 maja.

Szefem Delegatury WOP w Bydgoszczy został ppłk Tomasz Paprocki, a Szefa Delegatury w Poznaniu ppłk Mariusz Brochocki. Stosowne decyzje wręczył Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej płk Andrzej Nawrocki.

Ppłk Mariusz Brochocki ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Toruniu w 1996 r.  Jest absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy w kierunku Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego. Ostatnim zajmowanym stanowiskiem służbowym był specjalista w Wydziale Organizacji i Planowania Inspektoratu Wsparcia SZ.

Ppłk Tomasz Paprocki ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Poznaniu w 1994 r.  Jest absolwentem studiów magisterskich Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing w Zakresie Transportu i Logistyki oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego. Ostatnim zajmowanym stanowiskiem służbowym był starszy specjalista w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Foto. WOP

o autorze

Redakcja/Łukasz