W ramach ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 rząd wprowadza zmiany w Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej składa się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i szkół Państwowej Straży Pożarnej. Wpłacane pieniądze przez samorządy, organizatorów imprez masowych, osoby prawne lub fizyczne mogą być przeznaczone między innymi na inwestycje, modernizacje, remonty, utrzymanie i funkcjonowanie.

Teraz w ramach ustawy ‘covidowej’ na centralny Fundusz Wsparcia PSP będą mogły być wpłacane środki z budżetu państwa przekazywane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej będzie mógł przekazać pieniądze do funduszy wojewódzkich i szkół za zgodą ministra na wspomniane wyżej cele.

Podobne zmiany wprowadzone zostaną w Funduszach Wsparcia Policji i Straży Granicznej.

Dzisiaj przed południem zakończyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, posłowie złożyli poprawki i ciąg dalszy prac zaplanowano na jutro.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.    

Dodatkowe miliony do budżetu PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz