Komendant Główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak dokonał zmian w kierownictwie Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Decyzją Komendanta pełniącym obowiązki Dyrektora Centrum został brygadier Mariusz Feltynowski, w trakcie swojej służby dowodził Ciężką Grupą Poszukiwawczo – Ratowniczą HUSAR POLAND podczas misji po trzęsieniu ziemi w Nepalu, a ostatnio pełnił funkcję kierownika Centrum Dronów – Centrum Systemów Bezzałogowych w CNBOP-PIB w Józefowie.

Na pełniących obowiązki Zastępców Dyrektora zostali powołani: brygadier Jacek Zalech związany z Wydziałem Planowania Operacyjnego i Analiz KCKRiOL i młodszy brygadier Michał Langner, był m.in. starszym specjalistą w Wydziale Odwodów Operacyjnych i Działań Międzynarodowych KCKRiOL oraz dowodził modułem GFFFV POLAND podczas misji w Szwecji w 2018 roku.

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności odpowiedzialne jest m.in. za kierowanie KSRG i ochroną ludności, koordynowanie działaniami ratowniczymi, których rozmiar i zasięg przekracza możliwości ratownicze województwa oraz organizowanie i kierowanie działaniami centralnego odwodu operacyjnego.

Foto. Łukasz Kornafel/AVIntegracje

o autorze

Redakcja/Łukasz