Podczas wczorajszego Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” doszło zmiany przewodniczącego Sekcji.

We wtorek w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbył się Walny Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, zwołany na wniosek części z województw.

W trakcie swojego wystąpienia Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Krzysztof Andura złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego z powodów osobistych. Pełnił funkcję od stycznia 2019 roku.

Tego samego dnia przeprowadzono procedurę wyboru nowego przewodniczącego. W tajnym głosowaniu członkowie Sekcji zdecydowali, że nowym przewodniczącym zostanie Bartłomiej Mickiewicz z województwa mazowieckiego, dotychczasowy wiceprzewodniczący KSP.

o autorze

Redakcja/Łukasz