Wraz z początkiem nowego roku akademickiego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej obowiązywać będą zmiany w organizacji kształcenia. Powód to oczywiście sytuacja epidemiczna.

 Szkoła w komunikacie poinformowała, że na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej będzie obowiązywać organizacja kształcenia w formie hybrydowej, czyli stacjonarno-zdalnej. Część zajęć dydaktycznych zostanie przeprowadzona w trybie stacjonarnym w siedzibie SGSP, natomiast część będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Natomiast tylko w formie zdalnej realizowane będą zajęcia dydaktyczne na pozostałych studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, studiach stacjonarnych drugiego stopnia i studiach niestacjonarnych.

o autorze

Redakcja/Łukasz