Zmiany w przyjmowaniu do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

MSWiA skierowało do konsultacji nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. W ramach nowelizacji zmieniono sposób definiowania granicznego wieku kandydata. W paragrafie 2 obecnie jest zapisane, że do służby przyjmowane są osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości i nie przekroczyły 25 roku życia. W nowelizacji zmieniono … Czytaj dalej Zmiany w przyjmowaniu do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej