Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji skierowało do uzgodnień projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, projekt zmienia brzmienie załącznika nr 2 określające zaszeregowanie stanowisk służbowych strażaków.

Zgodnie z Porozumieniem funkcjonariusze pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „PSP”, na stanowiskach dotychczas zaszeregowanych w 2, 3, 4 lub 5 grupie uposażenia zasadniczego od dnia 1 stycznia 2022 r. zostaną zaszeregowani odpowiednio w 3, 4, 5 i 6 grupie uposażenia zasadniczego. Dotyczy to m.in. stanowisk: młodszy ratownik, młodszy technik, młodszy ratownik-kierowca, technik, ratownik-kierowca, ratownik, ratownik medyczny służby, starszy technik, starszy ratownik-kierowca, starszy ratownik medyczny służby, starszy ratownik, absolwent-aspirant, młodszy ratownik specjalista, młodszy operator sprzętu, młodszy inspektor – napisano w uzasadnieniu.

Na zmiany w budżecie MSWiA zarezerwowano 10 milionów złotych, z czego na wzrost uposażeń 8,3 mln zł, a ponad 1,6 mln zł na wzrost należności relacjonowanych do uposażenia.

Resort przewiduje, że podwyżką objętych będzie ponad 10 tysięcy stanowisk z komendach powiatowych i miejskich, 133 stanowiska w komendach wojewódzkich i 84 stanowiska w jednostkach centralnych PSP.

 

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl