Zmodernizowany Star w służbie OSP Rzepiennik Strzyżewski

Do jednostki OSP Rzepiennik Strzyżewski powrócił Star, który dzięki pozyskanym środkom przeszedł modernizację.

W ramach zamówienia Star 266 przeszedł kompleksową przebudowę i modernizację, prace wykonały firmy Star San Duo i Bonex.

Wartość prac to blisko 732 tys. zł, z czego ponad 437 tysięcy wyłożyła gmina Rzepiennik Strzyżewski, a 294 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW w Krakowie.  

Tak wóz wyglądał przed modernizacją.

foto. OSP

A tak po modernizacji.

foto. Bonex

Exit mobile version