Zakończyła się VII edycja konkursu „Najlepsi z najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz jej opiekuna. To ogólnopolski konkurs organizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Do tytułu najlepszych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zgłosiło się 29 drużyn z 12 województw. Każda drużyna musiała opisać i udokumentować swoją działalność. Zadaniem Jury, w którego skład wchodzą członkowie Komisji ds. Młodzieży i Sportu ZG ZOSP RP a także laureaci konkursu z lat ubiegłych.

Po dokonanej analizie nadesłanych materiałów Jury wyłoniło laureata konkursu „Najlepsi z najlepszych”, którym została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP w Zalesiu Śląskim oraz jej opiekun dh Fabian Rosły (woj. opolskie).

MDP OSP Zalesie Śląskie

To zasługa nie tylko moja jako opiekuna, ale również moich kolegów strażaków, którzy pomagali mi przy przekazywaniu wiedzy, szkoleniach oraz innych formach kształcenia naszych najmłodszych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej a są to: dh Krzysztof Golly, dh Krzysztof Strużyna, dh Adrian Alscher oraz druhna Martina Tiszbierek, którym jestem wdzięczny za pomoc – mówi opiekun drużyny Fabian Rosły.

Aktualnie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Zalesia Śląskiego liczy 37 członków. Młodzi strażacy regularnie szkolą się i przygotowują do zawodów sportowo-pożarniczych oraz uzupełniają swoją wiedzę z dziedziny pożarnictwa oraz udzielania pierwszej pomocy.

Nie obyło się również bez wyróżnień, które Jury przyznało następujących Młodzieżowych Drużynom Pożarniczym:

– MDP OSP Kuków, opiekunowie: Kamil Miklusiak, Grzegorz Miklusiak (woj. małopolskie)
– MDP OSP Biertułtowy, opiekun: Łukasz Materzok (woj. śląskie)

MDP OSP Kuków

MDP OSP Biertułtowy

Laureatom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy sukcesu!

o autorze

Błażej