Zamieszczamy zdjęcia wzorów umundurowania, które zostały załączone do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Znajdują się w nim m.in. wzory nowych mundurów plus wyliczenia kosztów wymiany umundurowania.

o autorze

Redakcja