12 czerwca terenie JRG 1 w Opolu odbyło się szkolenie żołnierzy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej przygotowujących się do udziału w VII zmianie misji Resolute Support Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Szkolenie poprowadzili strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Opolu, obejmowało tematykę związaną z zachowaniem się podczas pożarów w warunkach taktycznych oraz opuszczanie płonących budynków. Każdy żołnierz w praktyce zastosował technikę samoewakuacji na linie z wysokości trzeciego piętra.

Specjalnie na potrzeby ćwiczenia strażacy podpalili jeden samochód, aby w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych przećwiczyć ewakuację rannych z płonącego pojazdu. Przetrenowano nie tylko gaszenie samochodu, ale przede wszystkim udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Zdjęcia: JRG nr 1 w Opolu

o autorze

Redakcja/Łukasz