5 lutego 2016 roku Komendę Powiatową PSP w Żurominie  odwiedzili uczniowie Gimnazjum Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej. Przygotowywali oni projekt „Jak ratować ludzkie życie”.

W ramach projektu uczniowie zbierali materiały dotyczące możliwości ratowania życia ludzkiego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z posiadanym sprzętem służącym do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Uczestniczyli również czynnie w przeprowadzonym pokazie pierwszej pomocy medycznej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W ramach spotkania strażacy przeprowadzili dla uczniów gimnazjum również pogadankę dotyczącą bezpiecznego zachowania w domu oraz podczas ferii. Uczniowie otrzymali foldery informacyjne oraz naklejki dotyczące czujek dymu i czadu.

Opracowanie: KP PSP Żuromin

o autorze

Redakcja