21 sierpnia o godz. 10:00 na stadionie MKS WKRA w Żurominie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Oddział Powiatowy ZOSP RP w Żurominie.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Starosta Żuromiński Janusz Welenc, który podkreślił znaczenie szeroko rozumianego „bezpieczeństwa obywateli” powiatu żuromińskiego oraz&podziękował strażakom za udział w akcji ratowniczej związanej z likwidacją skutków ubiegłorocznej powodzi. Swoją obecnością zaszczycili również goście zaproszeni, a wśród nich Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Rzymowski, Członek Zarządu Powiatu Żuromińskiego Bernard Jabłoński, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Zbigniew Nosek, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, Wójt Gminy Lutocin Ryszard Gałka, Przewodniczący Rady Gminy Lutocin Józef Górski, dh Jadwiga Michalska – Dyrektor Biura Terenowego w Ciechanowie (Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego) oraz Osoby Funkcyjne OSP szczebla gminnego i powiatowego.

Zawody zostały rozegrane w trzech kategoriach – w dwóch konkurencjach, tj.: Sztafeta 7×50 i ćwiczenie bojowe.

Wyniki zawodów:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (dziewczęta)

I miejsce – OSP Chamsk (119,75 pkt),

II miejsce – OSP Zielona (131,96 pkt)

III miejsce – OSP Płociczno (140,91 pkt).

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (chłopcy)

I miejsce – OSP Zieluń (107,12 pkt),

II miejsce – OSP Karniszyn (111,97 pkt),

III miejsce – OSP Gościszka (127,03 pkt).

Męskie Drużyny Pożarnicze

I miejsce – OSP Mleczówka (110,50 pkt),

II miejsce – OSP Karniszyn (118,41 pkt),

III miejsce – OSP Sławęcin (120,68 pkt).

Wszystkie drużyny z podium otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli Starosta Żuromiński Janusz Welenc, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Rzymowski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żurominie mł. bryg. Dariusz Stumski oraz dh Jadwiga Michalska.

Podczas ceremonii zakończenia zawodów, podsumowany został również konkurs na najpopularniejszą jednostkę OSP powiatu żuromińskiego. Konkurs zorganizowany został przez Kurier Żuromiński i Komendę Powiatową PSP w Żurominie. Mieszkańcy powiatu przez ostatnie miesiące mieli możliwość oddawania swoich głosów za pomocą SMS na swoją jednostkę. Zwyciężyła OSP Lutocin, drugie miejsce zajęła OSP Zielona, a trzecie OSP Syberia. Nagrody pieniężne ufundowane przez właściwych terytorialnie dla tych jednostek Wójtów wręczył Redaktor Naczelny Kuriera Adam Ejnik oraz Ryszard Gałka, Jerzy Rzymowski i Jarosław Krzyżak (Komendant Gminy ZOSP w Lubowidzu). W zakończeniu i podsumowaniu zawodów Starosta Janusz Welenc podziękował wszystkim uczestnikom, kibicom i organizatorom zawodów oraz konkursu. W szczególności z podziękowaniami Starosta odniósł się do najmłodszych uczestników zawodów – „strażackiego narybku”

&

Info: Strona Powiatu Żuromińskiego

Foto: Ewelina Wypych

o autorze

Redakcja