W Legnicy 4 marca 2016 roku odbyło się zebranie, w którym udział wzięli przedstawiciele Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ w składzie Przewodniczący Robert Osmycki oraz członek Prezydium Bartłomiej Mickiewicz, gospodarzem był Przewodniczący Dolnośląskiej Sekcji Pożarnictwa Wiesław Wojciechowski. 

W spotkaniu również wzięli udział: Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny, Komendant Miejski PSP we Wrocławiu st. bryg. Tomasz Newlaczy, a także p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy mł. bryg. Zdzisław Sokół.

Na zebraniu poruszono najważniejsze sprawy dotyczące prac nad zmianami w przepisach PSP, między innymi rozliczenia czasu poświęcanego na szkolenia, ćwiczenia oraz egzaminy w wolnym czasie strażaków. Ponad to omówiono rozporządzenie o wymianie umundurowania strażaków, a także poinformowano o pracach nad projektem ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych w latach 2017 na 2020. Poruszono sprawy zaległych nadgodzin, a także wypłacania dodatku szkodliwego funkcjonariuszom.

 

zs1

 

Komendant Wojewódzki omówił sprawy BHP w takcie używania samochodów bojowych oraz innych pojazdów znajdujących się w PSP, a także odpowiedział na pytania związane z podziałem środków rzeczowych na Komendy Powiatowe i Komendy Miejskie.

Na zebraniu zostały również przedstawione plany Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej, które sam Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny obiecał dopilnować.

Na podstawie kspnszz.org

o autorze

Katarzyna Koczwara