We wtorek w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka z przewodniczącymi central związków zawodowych działających w strukturach PSP.

Bezpośrednim powodem spotkania była potrzeba zapoznania strony społecznej, z uwarunkowaniami mającego wkrótce nastąpić wsparcia przez strażaków PSP systemu opieki zdrowotnej, w leczeniu osób dotkniętych chorobą COVID-19 – informuje Komenda Główna PSP

Z kolei związkowcy poinformowali Andrzeja Bartkowiaka o potrzebie przekazania funkcjonariuszom zasad, jakie będą stosowane podczas oddelegowania do placówek ochrony zdrowia.

Nadbryg. Andrzej Bartkowiak zapoznał zebranych z najważniejszymi zapisami procedowanego aktualnie przez Parlament RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Zwrócił szczególną uwagę na: uregulowania mające zapewnić bezpieczeństwo funkcjonariuszom podczas wykonywania obowiązków związanych z opieką nad chorymi, przebieg procesu oddelegowania oraz świadczenia proponowane strażakom. Komendant główny PSP wyraził też nadzieję, że ze względu na zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków oddelegowania, wielu funkcjonariuszy zgłosi chęć czasowego pełnienia służby w placówkach ochrony zdrowia.

Foto. KG PSP 

o autorze

Redakcja/Łukasz