W naszej ocenie obecna propozycja strony rządowej, nie w pełni realizuje zapisy porozumienia z listopada 2018 roku – przekazał w opublikowany stanowisku Zarząd Główny NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Poniżej całe stanowisko Zarządu.

o autorze

Redakcja/Łukasz