Bezpieczny powiat koniński

We wszystkich gminach powiatu konińskiego działa już system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach. 15 marca został podpisany protokół potwierdzający odbiór końcowy wszystkich elementów.

W ramach projektu pod nazwą „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 we wszystkich czternastu gminach powiatu uruchomione zostały punkty alarmowe wyposażone w 24 elektroniczne syreny oraz terminale komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Natomiast w siedzibie konińskiego starostwa powstało centrum zarządzania całym systemem.

Całkowita wartość projektu to 683 tys. złotych, z czego ponad 102 tys. zł to wkład własny powiatu i gmin.

Exit mobile version