Dodatek dla nowych strażaków. Rozporządzenie wchodzi w życie

foto. Kamil Kobylarczyk

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie o dodatku dla nowych strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach nowelizacji rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej, strażak, który został mianowany na stanowisko służbowe – stażysta będzie otrzymywał co miesiąc ‘dodatek wprowadzający do służby’ w wysokości 544 złotych.

Strażak będzie otrzymywał dodatek do momentu mianowania go na wyższe stanowisko służbowe.

Zaproponowany „dodatek wprowadzający do służby” dla nowoprzyjętych strażaków oraz strażaków pełniących służbę na stanowisku służbowym stażysta spowoduje, że wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6.000 zł. Docelowa wysokość uposażenia na stanowisku stażysta będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – napisano w uzasadnieniu.

Zmiany wejdą w życie 30 maja i mają zastosowanie od 1 maja. Według autorów rozporządzenia z dodatku skorzysta ponad dwa tysiące osób.

Exit mobile version