Dotacje na wozy dla OSP. Leśniakiewicz: Lista lada moment

Lada moment zostanie opublikowana lista OSP, które otrzymają dotacje na wozy – zapewnił Wiesław Leśniakiewicz w Sejmie. Wiadomo już, ile będzie wozów i ile wyniesie ogólna dotacja.

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 i 2024 roku był tematem posiedzenia podkomisja stała do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Brali w niej udział m.in. Podsekretarz Stanu w MSWiA Wiesław Leśniakiewicz i Zastępca KG PSP st. bryg. Paweł Frysztak.

Coś już wiadomo

Podczas posiedzenia przedstawiciele KG PSP poinformowali, że w ramach porozumienia MSWiA z Ministerstwem Klimatu i Środowiska zaplanowano dofinansowanie zakupu 292 samochodów, w tym 93 lekkich, 142 średnich i 57 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Szacowana wartość pojazdów to nieco ponad 291 milionów złotych, ale dofinansowanie ‘rządowe’ ma wynieść 106,5 mln zł. W tej kwocie 37,3 mln zł to środki przekazanie przez N/WFOŚiGW, 46,6 mln dotacja KSRG, 18 mln dotacja MSWiA, 4,7 mln zł środki z firm ubezpieczeniowych, którymi dysponuje KG PSP. Pozostałe środki to m.in. wkład samorządów i jednostek.

W ubiegłym toku jednostki OSP w ramach tego samego montażu finansowego wynoszącym wtedy 314 mln zł otrzymały 683 samochody ratowniczo – gaśnicze.

Exit mobile version