Druhowie z OSP w Czerniejewie powitali swoją nową Scanię

Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie kilka dni temu powitali swój nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

W garażu remizy w Czerniejewie w województwie wielkopolskim zaparkowała ciężka Scania P360 4×4, która została zabudowana przez firmę Wawrzaszek ISS.

Na swoim wyposażeniu posiada zbiorniki wody i środka pianotwórczego o pojemności 5000 i 500 litrów, autopompę o wydajności 3200 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, wyciągarkę, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i niezbędny sprzęt, w tym armatura wodno-pianowa, zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, pilarki itp.  

Wóz kosztował blisko 1 mln 450 tys. zł, z czego prawie 800 tysięcy wyłożyła Gmina Czerniejewo, 625 tysięcy to dotacja z N/WFOŚiGW, a 25 tysięcy z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Po wprowadzeniu do podziału bojowego będzie pełnił rolę pierwszo wyjazdowego samochodu.

foto. Michał Tomaszewski

Exit mobile version