Dzień Strażaka: Funkcjonariusze PSP otrzymali awanse

Jak co roku z okazji Dnia Strażaka funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej nadane zostały awanse w stopniach.

Jak informuje Komenda Główna PSP, minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał w roku bieżącym: 341 awansów na pierwszy stopień oficerski, w tym: 80 dla dziennych absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i 179 dla absolwentów zaocznych oraz 82 dla funkcjonariuszy, którzy ukończyli przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania: stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO) lub stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK). Ponadto, Minister SWiA  przyznał 1084 awanse na kolejne stopnie w korpusie oficerskim.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał 1079 awansów w korpusie aspiranckim dla funkcjonariuszy wszystkich jednostek organizacyjnych PSP w kraju. Ponadto, komendant przyznał 2 awanse w korpusie podoficerskim oraz 9 awansów w korpusie szeregowych, funkcjonariuszom pełniącym służbę w KG PSP.

Awanse w korpusie podoficerskim dla funkcjonariuszy komend wojewódzkich oraz powiatowych i miejskich PSP nadane zostaną przez komendantów wojewódzkich PSP.

Awanse w korpusie szeregowych PSP będą nadane przez komendantów poszczególnych jednostek organizacyjnych PSP tj. przełożonych uprawnionych do mianowania na stanowiska służbowe.

Exit mobile version