Iveco kategorii trzeciej dla OSP w Brodach Małych

Ochotnicza Straż Pożarna w Brodach Małych w województwie lubelskim dzięki otrzymanym dotacjom wzbogaciła się o nowy wóz.

Nowy nabytek druhów to średni samochód ratowniczo – gaśniczy zabudowany przez firmę Moto-Truck na podwoziu Iveco Eurocargo 4×4 kategorii trzeciej – terenowej.

Posiada on zbiorniki na wodę i środek pianotwórczy o pojemności odpowiednio 2500 i 250 litrów oraz autopompę dwuzakresową HMT 24/10-4/40 MT o wydajności blisko 3000 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i wyciągarkę. W skrytkach znajduje się sprzęt niezbędny podczas działań ratowniczo – gaśniczych.

Samochód kosztował 1,1 mln zł brutto. Środki na jego zakup pochodziły z budżetu Gminy Szczebrzeszyn, WFOŚiGW w Lublinie, MSWiA i od lokalnych firm.

foto. materiały jednostki

Exit mobile version