Kolejne realizacje w naszym sklepie za nami!

Ostatni miesiąc w tym roku dla załogi naszego sklepu jest bardzo pracowity. Każdego miesiąca nasze usługi i asortyment cieszy się coraz większym zainteresowaniem co przekłada się na realną ilość zadowolonych klientów. Bardzo dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyliście naszą całą markę, dzięki czemu możemy zwiększać nasz potencjał nie tylko w sklepie, ale przede wszystkim portalu, który jest miejscem informacji i “spotkań” naszej społeczności.

Strażacy z Widuchowa z nowym sprzętem

We wtorek 12 grudnia o godzinie dwunastej, na obszarze remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej, miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego i wyposażenia. Ten donacyjny gest stanowił rezultat inicjatywy Gminy Widuchowa, która zakupiła niezbędne środki przy wsparciu finansowym projektu realizowanego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, a konkretnie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Oficjalnego przekazania, zgodnie z postanowieniami umowy darowizny, dokonał Zastępca Wójta Gminy Widuchowa, Pan Andrzej Stachura, oraz Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Widuchowej, dh Mariusz Gralak. W przedstawicielstwie OSP Widuchowa uczestniczyli Aleksandra Kiedos, Wojciech Kiedos, Grzegorz Duber, Magdalena Kowalska i Roman Wudarczyk.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 41 258,19 złotych, z czego 40 000,00 złotych pochodziło jako dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Ta inicjatywa stanowi znaczący krok w kierunku wspierania lokalnych struktur ratowniczych, podkreślając zaangażowanie społeczności lokalnej w zapewnienie bezpieczeństwa i skutecznego działania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jako Remiza.pl mamy w tym małą cegiełkę, nasz zespół Remiza.pl – sklep pożarniczy był odpowiedzialny za szybką i sprawną realizację tego zamówienia.

Zestaw pralniczy dla Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu

13 grudnia zrealizowaliśmy zamówienie na zestaw pralniczy dla strażaków z Ogrodzieńca. Pralnica ma zaprogramowane dedykowane programy do prania odzieży strażackiej, a naszym zadaniem było dostarczenie urządzeń, montaż do gotowych instalacji takich jak prąd, woda, ścieki oraz wentylacja, a także uruchomienie i przeszkolenie strażaków z zakresu jej obsługi. Wszystko to jest w cenie zamówienia.

W jego skład weszło:

Nowy sprzęt dla strażaków z OSP Łebunia

Wczoraj przy współpracy z Fire-Max mieliśmy okazje dostarczyć strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebunii nowoczesny sprzęt w który wkrótce zostanie wyposażony fabrycznie nowy samochód ratowniczo – gaśniczy. Nowy sprzęt to m.in. zestaw hydrauliczny LUKAS, specjalistyczne narzędzia do usuwania szyb samochodowych LX GLASS, zestaw drewnianych podkładów i klocków do stabilizacji pojazdów, a także zestaw zabezpieczający na Airbag, które chronią kierowcę oraz pasażera przed niekontrolowanym wystrzałem poduszki bezpieczeństwa. OSP Łebunia to jedyna jednostka w pomorskim, która od wczoraj na swoim wyposażeniu posiada System EIS. To przede wszystkim lekki, mobilny, kompaktowy i oszczędny system wykorzystywany do chłodzenia i zabezpieczenia samochodów elektrycznych. 

Należy podkreślić, że zakup tego nowoczesnego wyposażenia był możliwy dzięki hojności Samorządu Województwa Pomorskiego, który przekazał na ten cel kwotę 242 295,29 złotych.

Exit mobile version