Kompania Gaśnicza COO – czym jest, dysponowanie i skład

foto. Sebastian Komorowski

W ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego funkcjonują Kompanie Gaśnicze, które są jego podstawowym ogniwem.

Siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego są przeznaczone do prowadzenia działań ratowniczych na obszarze całego kraju, w sytuacji, gdy skala zdarzenia przekracza możliwości sił ratowniczych województwa lub do innych zdarzeń, w których mogą być przydatne ze względu na posiadane wyposażenie i wyszkolenie strażaków.

Jednym z elementów COO są Kompanie Gaśnicze, które realizują zadania związane z prowadzeniem działań wymagających dużej liczby strażaków, w szczególności podczas wielkoobszarowych pożarów lasów, pożarów obiektów przemysłowych czy pożarów wymagających dużej wydajności podawania środka gaśniczego.

Dysponowanie

Zgodnie z przyjętymi ‘Zasadami…’ dysponowanie Kompanii i innych pododdziałów COO odbywa się na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego do Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego PSP przez Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP. Po telefonicznym potwierdzeniu SK KG PSP przystępuje do dysponowania wysyłając dyspozycje do SK KM/P PSP, następnie Stanowiska Kierowania KM/P PSP potwierdzają ‘dyspozycje’ i przystępują do alarmowania sił. Później odbywa się formowanie poddziału i ewentualny wyjazd.

W przypadku Kompanii Gaśniczej ostateczna konfiguracja ustalana jest przez Stanowisko Kierowania KG PSP w porozumieniu z SK KW PSP.

foto. 112Polkowice.pl

Skład

Każda Kompania składa się z dowództwa i plutonów ratowniczo – gaśniczy.

Plutony ratowniczo – gaśnicze

Pluton typ A – składa się z trzech zastępów GBA lub GCBA. Wymagany zbiornik wody min. 2000 litrów, autopompa min. 1600 l/min, obsada 5 osób.

Pluton typ B – składa się z trzech zastępów GCBA min. GCBA 5/32 z obsadą min. 3 osób.

Pluton typ C – zabezpieczenia środków gaśniczych. Składa się z dwóch sekcji:

Sekcja typ D – składa się z trzech zastępów GCBA wraz z działkami wodno-pianowymi o wydajności min. 3800 l/min. Obsada min. 3 osoby.

Obecnie w Centralnym Odwodzie Operacyjnym Plutonów typu A jest 22, typu B – 17, typu C – 22, typu D – 20.

W składzie Kompanii Gaśniczej COO znajdują się również dwie sekcje.

Sekcja zaopatrzenia wodnego – samochód wężowy lub przyczepa lub kontener z zapasem węży W-110 o długości min. 3000 metrów; samochód gaśniczy – cysterna lub ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy posiadający zbiornik wody min. 9000 litrów; dwie pompy o wydajności min. 4000 l/min każda; dwa zbiorniki przenośne o pojemności min. 10 000 litrów; sześć pomp pływających lub do wody zanieczyszczonej.

Sekcja z zapasem środka pianotwórczego – samochody/kontenery ze środkiem pianotwórczym ze środkiem pianotwórczym min 10 000 litrów i sprzętem umożliwiającym jego dystrybucje.

Więcej o COO przeczytacie tutaj:

Exit mobile version