Kurs specjalistyczny hakowego-sygnalisty na poligonie SGSP

Na poligonie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się inauguracyjny kurs specjalistyczny hakowego-sygnalisty dla strażaków PSP.

Podczas szkolenia zapoznaliśmy się z obowiązkami oraz zasadami bezpieczeństwa pracy podczas transportu materiałów i innych przedmiotów za pomocą żurawi samojezdnych w trakcie prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych. Omówione zostały uregulowania prawne związane z eksploatacją urządzeń dźwigowych, bhp i środki ochrony indywidualnej oraz oznakowanie miejsca wykonania prac transportowych. Przybliżone zostały nam zagrożenia związane z wykonywaniem tego typu prac. Zapoznaliśmy się ze sprzętem wykorzystywanym podczas działań oraz trenowaliśmy sposoby nawiązywania korespondencji z operatorem dźwigu – przekazali podchorążowie z Koła Naukowego Ratownictwa Technicznego SGSP na swojej stronie.

W szkoleniu wykorzystano między innymi ciężki samochód ratownictwa technicznego Scania i ciężki samochód ratownictwa drogowego Renault.

Exit mobile version