KW PSP Szczecin z dotacją na wozy i samochody elektryczne

Foto. KW PSP Szczecin

Ponad trzy miliony złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nowe pojazdy otrzymała Komenda Wojewódzka PSP w Szczecinie.

Komenda kupi trzy średnie samochody ratowniczo – gaśnicze. Ich wartość szacowana jest na trzy miliony złotych, z czego dwa to dotacja z WFOŚiGW, pozostałe środki to wkład Komendy Głównej PSP i samorządów.

Pozostałe pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone na zakup pięciu samochodów elektrycznych i stacji ładowania. Samochody trafią do komendy wojewódzkiej i komend w Szczecinie, Koszalinie, Stargardzie i Wałczu.

– Jesteśmy wdzięczni, że potrzeby Państwowej Straży Pożarnej województwa zachodniopomorskiego są zauważane i możemy się tu znowu spotkać w celu podpisania umowy na dostawę pojazdów, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszego regionu.  Samochody zostaną włączone do podziału bojowego w miastach, gdzie będą służyły mieszkańcom, dbając jednocześnie o środowisko, które z racji dużego natężenia ruchu jest szczególnie narażone na zanieczyszczenia – mówi nadbryg. Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP.

Exit mobile version