Nabór do warszawskiej straży pożarnej. Ponad 250 chętnych

foto. KM PSP Warszawa

Ponad 250 osób przeszło do drugiego etapu naboru do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Warszawie i podległych jej jednostkach ratowniczo – gaśniczych.

Największym zainteresowanie cieszyła się część naboru na stanowisko docelowe starszy ratownik-kierowca. Komenda Miejska PSP chce przyjąć 25 osób z prawem jazdy minimum kategorii C do służby w jednostkach ratowniczo – gaśniczych. Do drugiego etapu, czyli testu sprawności fizycznej przeszło 237 osób.

W części drugiej starszy inspektor sztabowy wolne są cztery miejsca, chętnych jest 19.

Trzecia część dotyczy służby w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego WARSZAWA-6 jako starszy ratownik specjalista z wyższym wykształceniem z zakresu chemii, fizyki lub biologii. Zgłosiły się cztery osoby, wolnych jest pięć miejsc.

Kolejna część to starszy technik z zakresem czynności obejmującym zadania realizowane w wydziale technicznym, do drugiego etapu przeszły dwie osoby, wolne są dwa miejsca.

W części dotyczącej przewodnika psa ratowniczego w JRG 15 zgłosiła się jedna osoba. Warunkiem jest posiadania psa.

W częściach na stanowiska kierownik sekcji z zakresem czynności obejmującym zadania realizowane na samodzielnym stanowisku – psycholog i starszy specjalista z zakresem czynności obejmującym zadania realizowane w wydziale finansowym nie było chętnych.

Drugi etap, test sprawności fizycznej odbędzie się w dniach 26-29 lutego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 17 w Warszawie.

Exit mobile version