Normy eksploatacyjne pojazdów PSP

Wraz z nowelizacją Zarządzenia KG PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach PSP został opublikowany nowy wykaz norm eksploatacyjnych pojazdów wykorzystywanych przez Państwową Straż Pożarną.