Wraz z nowelizacją Zarządzenia KG PSP w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach PSP został opublikowany nowy wykaz norm eksploatacyjnych pojazdów wykorzystywanych przez Państwową Straż Pożarną.

W marcu 2021 r. wprowadzono zmiany w Zarządzeniu:

Normy eksploatacyjne pojazdów PSP

Zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej minimalny okres eksploatacji pojazdów i jednostek pływających został podzielony na 10, 12, 15 i 20 lat.

Minimum 10 lat mogą być używane samochody operacyjne, lekkie samochody rozpoznawczo – ratownicze, quady, skutery śnieżne, łodzie ratownicze z silnikiem zamontowanym na stałe i skutery wodne.

Minimum 12 lat mikrobusy do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą, lekkie samochody zaopatrzeniowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze,  średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, lekkie samochody ratownictwa technicznego, drogowego, wodnego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, dowodzenia i łączności, wężowe, ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, do transportu zespołu ratowniczego i wyposażenia, samochody podzespołu ratowniczego i wsparcia technicznego, transportery, amfibie, ciągniki rolnicze, maszyny budowlane, wózki transportowe i widłowe.

Dla ciągników rolniczych, maszyn budowlanych oraz wózków transportowych i widłowych minimalną normę eksploatacji wyznacza okres eksploatacji (min. 12 lat) lub ilość przepracowanych motogodzin (min. 5000 mtg), w zależności, co nastąpi wcześniej.

Minimum 15 lat samochody zaopatrzeniowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, autobusy, ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, średnie samochody ratownictwa technicznego, drogowego, wodnego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, dowodzenia i łączności, wężowe, ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, do transportu zespołu ratowniczego i wyposażenia, samochody podzespołu ratowniczego i wsparcia technicznego, przyczepy/naczepy (za wyjątkiem naczep z cysterną ze stali nierdzewnej)

Minimum 20 lat samochody z drabiną mechaniczną, samochody z podnośnikiem hydraulicznym, ciężkie samochody ratownictwa technicznego, drogowego, wodnego, wysokościowego, medycznego, chemicznego, dowodzenia i łączności, wężowe, ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, do transportu zespołu ratowniczego i wyposażenia, samochody podzespołu ratowniczego i wsparcia technicznego, żurawie samochodowe/dźwigi, nośniki kontenerowe, ciągniki siodłowe, naczepy z cysterną ze stali nierdzewnej.

Po publikowaniu zrządzenia straciło moc zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl