Nowy 461-21 już w garażu JRG Pińczów

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Pińczowie wzbogaciła się o nowy ‘pierwszowyjazdowy’ samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowy nabytek to średni samochód MAN TGM 18.320 wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 300 litrów, autopompę typu A16/8-2,5/40, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, wyciągarkę, maszt oświetleniowy i sprzęt niezbędny podczas zdarzeń.

Samochód został zakupiony w ramach projektu DROGI-V.

foto. KP PSP Pińczów

Exit mobile version