Nowy ciężki wóz w podziale bojowym JRG Przysucha

W piątek do podziału bojowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przysusze wprowadzony został nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

Jest to MAN TGM 18.320 4×4 wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5040 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 505 litrów, autopompę A32/8-3/40, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i wyciągarkę. Do tego sprzęt: zestaw ratownictwa technicznego, sprzęt OUO, armaturę wodno-pianową, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, pilarki, drabiny itp.

Wartość wozu to ponad 1,5 mln zł. Zakup zrealizowano w ramach projektu DROGI-V.

Foto. KP PSP

Exit mobile version