Ochotnicy z Piły zyskali nowy wóz

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile w ubiegłym tygodniu powitała swój nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.

Druhowie wzbogacili się o średni samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 13.290 z zabudową firmy Wawrzaszek ISS. Posiada zbiorniki na wodę i środek pianotwórczy o pojemności odpowiednio 4000 i 400 litrów, autopompę o wydajności 2400 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i wyciągarkę.

Na wyposażeniu znajduje się armatura wodno-pianowa, sprzęt burzący, zestaw ratownictwa medycznego, aparaty OUO, motopompa, wentylator oddymiający, pilarki itp.

Wartość samochodu to 1 mln 343 tys. zł, z czego 900 tysięcy złotych wyłożyło Miasto Piła, a pozostałe środki to dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu.  

foto. Marcelina Winiarska/OSP RW Piła

Exit mobile version