OSP Dąbrówka Mała z największą liczbą wyjazdów w województwie

Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrówka Mała w Katowicach w ubiegłym roku miała najwięcej wyjazdów wśród jednostek OSP województwa śląskiego.

Dąbrówka Mała to dzielnica położona w północno-wschodniej części Katowic. Liczy prawie sześć tysięcy mieszkańców i ma powierzchnię 3,68 km2.

W 2018 roku jednostka była dysponowana do 111 pożarów, 246 miejscowych zagrożeń i 35 fałszywych alarmów. W sumie 392 wyjazdy, to najwięcej wśród jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim. Na drugim miejscu znalazła się jednostka OSP Grodziec – 348 wyjazdów, a na trzecim OSP Szopienice – 285 wyjazdów.

OSP Dąbrówka Mała to obecnie 80 czynnych druhów, 35 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, dziesięciu członków wspierających i cztery samochody: dwa średnie GBA 3/16 Scania P360 i GBA 2/24 Renault Midliner, lekki GLBA 04/04 Ford Transit i rozpoznawczo – ratowniczy Jeep Cherokee. W Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym od 1995 roku.

Na bazie jednostki funkcjonuje Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza składająca się z dziesięciu ratowników i czterech psów.

Foto. Jakub Balant

Exit mobile version