Podlaskie. Ruszył nabór na dotacje dla OSP

Dwa miliony złotych przeznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego na wsparcie jednostek OSP. Dzisiaj ruszył nabór wniosków.

Pomoc można przeznaczyć m.in. na kupno węży pożarniczych, latarek, hełmów, radiotelefonu i umundurowania, a nawet samochodu pożarniczego. Dzięki dotacji można wykonać też remont sprzętu przeciwpożarowego czy pojazdów specjalistycznych. Na uwadze trzeba jednak mieć maksymalną kwotę wsparcia, o którą można się ubiegać we wniosku – wynosi ona 70 tys. zł – informuje Urząd.

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń będą brane pod uwagę: wysokość wkładu własnego gminy, stopień zaangażowania jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy i szczególne potrzeby jednostek powstałe wskutek działań losowych. Ważne będzie także jej położenie geograficzne i stopień zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Nabór wniosków potrwa do 2 lutego.

Każdą dotację zrealizujecie w naszym sklepie!

Exit mobile version