Polacy uczyli strażaków w Kenii, jak ratować ludzkie życie

Dzięki działaniom PCPM kadra profesjonalnych, gotowych do działania strażaków w Kenii cały czas się zwiększa. Przez cały 2018 rok polscy specjaliści PCPM dzielili się wiedzą podstawową i zaawansowaną z zakresu różnych technik ratunkowych. Każdego roku na rynek pracy wchodzić będzie ponad setka nowych strażaków.

Dzięki projektom finansowanym przez Polską Pomoc i realizowanym przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) efektywność straży pożarnej wzrosła w 19 z 47 kenijskich województw. Eksperci PCPM przeszkolili prawie 40% kenijskich strażaków w zakresie m.in. pożarów w fabrykach, ratownictwa linowego, ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy. W rezultacie straż pożarna jest lepiej przygotowana do działań ratunkowych, zaś w niektórych miastach czas reakcji straży skrócił się nawet do 7 minut.

Przeszkoleni i odpowiednio wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej strażacy dokonują czynów dotychczas dla nich nieosiągalnych: ratują kobiety i dzieci z płonących budynków (hrabstwo Murang’a), dzieci, które wpadły do dołów (hrabstwo Kiambu), czy nawet osoby przygniecione gruzami zawalonych budynków (hrabstwo Kilifi). We współpracy ze stowarzyszeniem komendantów straży pożarnej, polscy eksperci przygotowują także prototyp lekkiego wozu strażackiego, którego cena będzie dostosowana do możliwości budżetowych kenijskich samorządów.

Polscy specjaliści pokazywali Kenijczykom, jak skutecznie walczyć z ogniem, a także wodą – w związku z realnym zagrożeniem, jakie są powodzie, nawiedzające ten kraj w porze deszczowej. W kwietniu i maju 2018 roku dotknęły one 2/3 terytorium Kenii. W powodziach tylko w minionym roku zginęło 186 osób a ponad 800 tysięcy zostało poszkodowanych. Przedstawiciele pięciu hrabstw Kenii przygotowali na bazie polskiej wiedzy i doświadczeń plany reagowania kryzysowego. Zakres tematyczny szkoleń strażackich jest cały czas rozbudowywany.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej prowadzi dla Kenijczyków największy w kraju program szkoleń strażackich. Po reformie z 2010 roku odpowiedzialność za budowę kenijskiej straży spadła na barki poszczególnych hrabstw.Władze wielu regionów Kenii nie miały wystarczających środków, by inwestować w straż pożarną. Z naszą pomocą mogą zmieniać swój kraj i czynić go bezpieczniejszym.

PCPM

Exit mobile version