Rozdzielono środki na podwyżki w PSP

W środę w Warszawie odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ‘Solidarność’ z Komendantem Głównym gen. brygadierem Leszkiem Suskim. Jednym z tematów był rozdział środków na uposażenia dla strażaków.

Zgodnie z porozumieniem z 8 listopada pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a związki zawodowymi działającymi w Państwowej Straży Pożarnej od 1 stycznia 2019 roku strażacy Państwowej Straży Pożarnej otrzymają podwyżkę w wysokości 655 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną). Po wczorajszym spotkaniu wiadomo już jak zostanie podzielona ta kwota.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trafił odpowiedni projekt rozporządzenia. Zakłada on, że 520 złotych trafi do grupy zaszeregowania (był to postulat ‘Solidarności’, ‘Floriana’ i NSZZ PP), średnio 80 złotych strażacy otrzymają jako wzrost z tytułu wysługi lat, a pozostałe 55 złotych jako wzrost nagrody rocznej.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ Solidarność na spotkaniu reprezentowali Krzysztof Andura i Bartłomiej Mickiewicz.

Exit mobile version