Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza ‘ŁOMŻA’

Foto. KM PSP Łomża

Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza ‘ŁOMŻA’ jest jedyną tego typu grupą działającą na terenie województwa podlaskiego.

Grupa została powołana w 2017 roku na bazie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Łomży. Obecnie liczy czternastu funkcjonariuszy.

SGPR ‘ŁOMŻA’ realizuje poziom gotowości A.

Obszar chroniony obejmuje całe województwo podlaskie; w województwie warmińsko-mazurskim powiaty: piski, ełcki, olecki, giżycki, gołdapski, węgorzewski; w województwie mazowieckim miasto Ostrołęka i powiaty: ostrołęcki, makowski, ostrowski sokołowski.

W skład grupy wchodzi:

361[B]83 – Lekki samochód kwatermistrzowski Ford Transit Custom.

Wykorzystywany jest do transportu strażaków i sprzętu do lokalizacji osób zasypanych na miejsce działań.

Exit mobile version